லண்­ட­னி­லுள்ள பள்­ளி­வா­ச­லொன்­றுக்கு வெளியில் அந்­நாட்டு வல­து­சாரி குழு­வுக்கும் முஸ்­லிம்­க­ளுக்­கு­மி­டையே உக்­கிர மோத­லொன்று இடம்­பெற்­றுள்­ளது.

பள்­ளி­வா­சல்­க­ளுக்கு இனி­மேலும் இட­மில்லை எனக் குறிப்­பிடும் பதா­கை­களை ஏந்­தி­ய­வாறு வைட்­சபெல் எனும் இடத்தில் குறிப்­பிட்ட பள்­ளி­வாசல் அமைந்­துள்ள வீதிக்கு வந்த பிரிட்டன் பெர்ஸ்ட் அமைப்பைச் சேர்ந்த செயற்­பாட்­டா­ளர்கள், அந்தப் பள்­ளி­வா­சலில் தொழு­கையில் ஈடு­ப­டு­வ­தற்கு வந்­த­வர்­க­ளுடன் மோதலில் ஈடு­பட்­டுள்­ளனர்.

இதன்­போது அந்தக் குழு­வி­னரில் ஒருவர் நபரொருவரை தனது காலால் உதைப்பதை படத்தில் காணலாம்

.3310334600000578-3534065-image-a-27_1460384458715

By vanni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *