(அஸீம் கிலாப்தீன்)

நேற்றைய தினம் (2016 03 27) நேகம அல் ஹிக்மா பாலர் பாடசாலையில் இடம்பெற்ற  சிறுவர்களின் சந்தையின் போது எடுக்கபட்ட  சில படங்கள் 

5d9eed81-7970-4eba-8a6c-2baee0cb1269853b61c7-d2bc-48f8-8c15-de19aa8ee2b38722b6a4-1dcd-4728-84dc-d2af8d94618a0946a238-68a7-412a-811d-f83b2d059feba2a5cb4d-ae87-4d29-b676-8e4e4cc08ed9

By vanni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *