“வில்பத்து அழிவதற்கும், வில்பத்துவில் முஸ்லிம்களின் அதிகாரம் ஓங்குவதற்கும் மைத்திரி, ரணில், மகிந்தவே காரணம்

இப்போதைக்கு 4000 ஏக்கர் காட்டை அழித்து விட்டார்கள். அங்கு சென்று தண்ணீர் குடிக்கும் மிருகங்களுக்கு முஸ்லிம்கள் வெடி வைத்தி விரட்டுகிறார்கள்.9183_799245713513333_3613536258010346891_n

இப்போது அந்த பிரதேசம் முஸ்லிம் ஆன அரேபியர்களுக்கு சொந்தமாகிவிட்டது.”

By vanni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *