உலகிலேயே மகிழ்ச்சிகரமான நாடுகளின் பட்டியலில் இலங்கை 117 ஆவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் கீழ் இயங்கும் (Sustainable Development Solutions Network) மகிழ்ச்சிகரமான நாடுகளின் பட்டியலைத் தயாரித்து வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தப் பட்டியலில் டென்மார்க் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது. இலங்கைக்கு அடுத்த படியாக 118 ஆவது இடத்திலுள்ளது இந்தியா.

இதில் கடைசி இடத்தில் புருன்டி உள்ளது.

தனிநபர் வருமானம், மனிதர்களின் ஆரோக்கியமான ஆயுட்காலம், சமூக ஆதரவு, வாழ்க்கையின் பல்வேறு அம்சங்களைத் தெரிவு செய்வதில் சுதந்திரம் ஆகியவை மகிழ்ச்சிக்கான அடிப்படை அம்சங்களாகக் கருதப்படுகின்றன.

இவற்றின் அடிப்படையில் மகிழ்ச்சிகரமான நாடுகளைப் பட்டியலிட்டுள்ளது Sustainable Development Solutions Network.

பட்டியல் இதோ…

1. Denmark (7.526)
2. Switzerland (7.509)
3. Iceland (7.501)
4. Norway (7.498)
5. Finland (7.413)
6. Canada (7.404)
7. Netherlands (7.339)
8. New Zealand (7.334)
9. Australia (7.313)
10. Sweden (7.291)
11. Israel (7.267)
12. Austria (7.119)
13. United States (7.104)
14. Costa Rica (7.087)
15. Puerto Rico (7.039)
16. Germany (6.994)
17. Brazil (6.952)
18. Belgium (6.929)
19. Ireland (6.907)
20. Luxembourg (6.871)
21. Mexico (6.778)
22. Singapore (6.739)
23. United Kingdom (6.725)
24. Chile (6.705)
25. Panama (6.701)
26. Argentina (6.650)
27. Czech Republic (6.596)
28. United Arab Emirates (6.573)
29. Uruguay (6.545)
30. Malta (6.488)
31. Colombia (6.481)
32. France (6.478)
33. Thailand (6.474)
34. Saudi Arabia (6.379)
35. Taiwan (6.379)
36. Qatar (6.375)
37. Spain (6.361)
38. Algeria (6.355)
39. Guatemala (6.324)
40. Suriname (6.269)
41. Kuwait (6.239)
42. Bahrain (6.218)
43. Trinidad and Tobago (6.168)
44. Venezuela (6.084)
45. Slovakia (6.078)
46. El Salvador (6.068)
47. Malaysia (6.005)
48. Nicaragua (5.992)
49. Uzbekistan (5.987)
50. Italy (5.977)
51. Ecuador (5.976)
52. Belize (5.956)
53. Japan (5.921
54. Kazakhstan (5.919)
55. Moldova (5.897)
56. Russia (5.856)
57. Poland (5.835)
58. South Korea (5.835)
59. Bolivia (5.822)
60. Lithuania (5.813)
61. Belarus (5.802)
62. North Cyprus (5.771)
63. Slovenia (5.768)
64. Peru (5.743)
65. Turkmenistan (5.658)
66. Mauritius (5.648)
67. Libya (5.615)
68. Latvia (5.560)
69. Cyprus (5.546)
70. Paraguay (5.538)
71. Romania (5.528)
72. Estonia (5.517)
73. Jamaica (5.510)
74. Croatia (5.488)
75. Hong Kong (5.458)
76. Somalia (5.440)
77. Kosovo (5.401)
78. Turkey (5.389)
79. Indonesia (5.314)
80. Jordan (5.303)
81. Azerbaijan (5.291)
82. Philippines (5.279)
83. China (5.245)
84. Bhutan (5.196)
85. Kyrgyzstan (5.185)
86. Serbia (5.177)
87. Bosnia and Herzegovina (5.163)
88. Montenegro (5.161)
89. Dominican Republic (5.155)
90. Morocco (5.151)
91. Hungary (5.145)
92. Pakistan (5.132)
93. Lebanon (5.129)
94. Portugal (5.123)
95. Macedonia (5.121)
96. Vietnam (5.061)
97. Somaliland region (5.057)
98. Tunisia (5.045)
99. Greece (5.033)
100. Tajikistan (4.996)
101. Mongolia (4.907)
102. Laos (4.876)
103. Nigeria (4.875)
104. Honduras (4.871)
105. Iran (4.813)
106. Zambia (4.795
107. Nepal (4.793)
108. Palestinian Territories (4.754)
109. Albania (4.655)
110. Bangladesh (4.643)
111. Sierra Leone (4.635)
112. Iraq (4.575)
113. Namibia (4.574)
114. Cameroon (4.513)
115. Ethiopia (4.508)
116. South Africa (4.459)
117. Sri Lanka (4.415)
118. India (4.404)
119. Myanmar (4.395)
120. Egypt (4.362)
121. Armenia (4.360)
122. Kenya (4.356)
123. Ukraine (4.324)
124. Ghana (4.276)
125. Congo (Kinshasa) (4.272)
126. Georgia (4.252)
127. Congo (Brazzaville) (4.236)
128. Senegal (4.219)
129. Bulgaria (4.217)
130. Mauritania (4.201)
131. Zimbabwe (4.193)
132. Malawi (4.156)
133. Sudan (4.139)
134. Gabon (4.121)
135. Mali (4.073)
136. Haiti (4.028)
137. Botswana (3.974)
138. Comoros (3.956)
139. Ivory Coast (3.916)
140. Cambodia (3.907)
141. Angola (3.866)
142. Niger (3.856)
143. South Sudan (3.832)
144. Chad (3.763)
145. Burkina Faso (3.739)
146. Uganda (3.739)
147. Yemen (3.724)
148. Madagascar (3.695)
149. Tanzania (3.666)
150. Liberia (3.622)
151. Guinea (3.607)
152. Rwanda (3.515)
153. Benin (3.484)
154. Afghanistan (3.360)
155. Togo (3.303)
156. Syria (3.069)
157. Burundi (2.905)

By vanni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *