மீனவர்களை இலங்கை கடற்பரப்பிற்குள் சுதந்திரமாக மீன்பிடிக்க செய்ய வேண்டும் என  நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அப்துல்லா மஹ்ரூப் தெரிவித்துள்ளார்.

நாடாளுமன்றத்தில் நடைபெற்ற விவாதத்தின் போது கருத்துரைத்த போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

அங்கு தொடர்ந்து கருத்து வெளியிட்ட அவர்,

By vanni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *