15 ஆம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை அரச பொது விடுமுறை

எதிர்வரும் 15 ஆம் திகதி வெள்ளிக்கிழமையை பொது விடுமுறை தினமாக, பொது நிர்வாக மற்றும் உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

Enter Your Mail Address

0Shares

Comments

comments

Shares