மன்னார்-சிலாவத்துறையில் திருடர்களின் அட்டகாசம்

முஹம்மட் பாரிஸ்
சிலாவத்துறை பாடசாலைக்கு முன்பாக அமைந்துள்ள எனது கட்டிடமொன்றிலுள்ள கதவு நிலை, ஜன்னல் நிலை, ஜன்னல் கதவுகள் மற்றும் மின் சுவிட்சுகள் என்பன பெயர்த்தெடுக்கப்பட்டு திருடப்பட்டுள்ளது இத்திருட்டு கடந்த ஒருமாத காலப்பகுதிக்குள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

Enter Your Mail Address

0Shares

Comments

comments

Shares