த‌மிழ‌ர், முஸ்லிம்க‌ளில் 98 வீத‌ம் கோட்டாவுக்கு ஓட்டு போட‌த‌வ‌ர்க‌ளே!

அர‌சாங்கம் நினைத்திருந்தால் இந்த‌ ப‌ட்ட‌தாரி நிய‌ம‌ன‌ங்க‌ளை த‌ம‌து அமைச்ச‌ர்க‌ள் ஊடாக‌ வ‌ழ‌ங்கியிருக்க‌ முடியும். இப்ப‌டித்தான் க‌ட‌ந்த‌ ர‌ணில், ச‌ஜித் அர‌சு செய்த‌து.

கோட்டாவும் அப்ப‌டி செய்திருந்தால் யாரும் கேட்க‌ முடியாது.
அர‌சுக்கு அனைவ‌ரும் வ‌ரி க‌ட்டியும் க‌ட‌ந்த‌ அர‌சில் ப‌ட்ட‌தாரிக‌ள் ஏமாற்ற‌ப்ப‌ட்ட‌ன‌ரே த‌விர‌ இப்ப‌டியொரு வேலைவாய்ப்பு கொள்கை இருக்க‌வில்லை.

ப‌ட்ட‌தாரி நிய‌ம‌ன‌ம் பெற்ற‌ த‌மிழ‌ர் முஸ்லிம்க‌ளில் 98 வீத‌ம் கோட்டாவுக்கு ஓட்டு போட‌த‌வ‌ர்க‌ளே. ஆனாலும் கோட்டா அர‌சு ப‌ழி தீர்க்க‌வில்ல

Enter Your Mail Address

0Shares

Comments

comments

Shares