ஆட்சிக்கு வரும் தலைவர்களின் காதலியே! ஹக்கீம்

ஆட்சிக்கு வரும் தலைவர்களின் காதலியே ஹக்கீம் என முன்னாள் மத்திய மாகாண சபை உறுப்பினர் ஆசாத் சாலி குறிப்பிட்டார்.

கொழும்பில் நடந்த ஊடக மாநாட்டில் கருத்து வெளியிட்ட அவர். ரவுப் ஹக்கீம் வேலைதிட்டம் என்ன ?முன்னைய அரசில் இருக்கும் போது ஒரு தொகை பணத்தை பெற்றுகொள்வதும்
தற்போதய அரசில் இணைந்துகொள்ள ஒரு தொகை பணத்தை பெற்றுகொள்வதும் அதனை
கொண்டு போய் மலேசியாவில் வைப்பிலிடுவதும்தான் அவரது வேலை திட்டம்.

யாரும் இல்லாமல் எல்லா அரசிலும் அமைச்சராக இருப்பவரே ஹக்கீம் அரச தலைவர்களின் காதலியே ஹக்கீம் என அவர் குறிப்பிட்டார். இதனை

Enter Your Mail Address

0Shares

Comments

comments

Shares